ویندوز سرور

رفع خطای ۰x80338012 و عدم اتصال از طریق winRM

Posted on

در یکی از پروژه هایی که در خصوص اتصال از طریق winrm در شبکه ارائه شده بود خطایی در خصوص عدم پیکربندی و عدم امکان اتصال سیستم ها به shell یک سیستم راه دور مشاهده شد. این مشکل معمولا در اثر پیکربندی اشتباه و یا در زمان تغییر پورت مربوط به winRM دیده می شود . در خصوص استفاده از این ابزار باید به استفاده از این برنامه اشاره کنیم . این ویژگی با نصب و پیکربندی بر روی یک سیستم امکان اتصال به shell سایر سیستم ها و به اجرا در آوردن دستورات شما بر روی یک سیستم راه […]