مجازی سازی و Cloud

استفاده از حساب کاربری اکتیودایرکتوری در vRealize REST API

Posted on

در بسیاری از پروژه های زیرساخت مجازی شاهد استفاده از ابزار مانیتورینگ VMware vRealize هستیم. از آنجا که این نرم افزار از REST API برای ارتباط و تعامل با دنیای بیرونی خود استفاده می کند، لذا در این مقاله به بررسی این موضوع می پردازم که آیا امکان بکارگیری اعتبارنامه های LDAP و اکتیودایرکتوری با این API وجود دارد یا خیر. در ادامه به چگونگی رفتار این API می پردازم تصدیق هویت اولیه: برای محیط آزمایشی نه عملیاتی در هنگام استفاده از تابع REST API، بصورت نمونه فقط از یک اعتبارسنجی اولیه انجام و از اعتبار حساب کاربری local admin  […]