مجازی سازی و Cloud

دانلود دستی ایمیج ها در کوبرنتیز

Posted on

یکی از مشکلاتی که ممکن است در زمان پیکربندی کلاستر کوبرنتیز برخورد نمایید، عدم دانلود ایمیج های آبجکت های مختلف مانند kube-controller یا api-server و … می باشد. برای درک بهتر این مشکل را با مثالی واقعی مرور میکنیم. فرض کنید قصد راه اندازی کلاستر کوبرنتیز از طریق روش نصب adm را انجام میدهید. در زمانیکه به مرحله پیکربندی کلاستر و اجرای دستور kubeadm init می رسید و فرمان زیر را اجرا می کنید. kubeadm init –pod-network-cidr=10.244.0.0/16 –apiserver-advertise-address=<public_ip> متاسفانه این دستور در حالت معلق باقی مانده و هیچ ایمیج خاصی دانلود نمی شود و با پیامهای زیر مواجه می شوید. […]