مجازی سازی و Cloud

رفع مشکل خرابی دیسکهای مجازی VMDK

Posted on

چند روز قبل هنگامی که قصد Extend کردن فضای دیسک مجازی یک ماشین را داشتم با خطای عجیبی مواجه شدم (The specified virtual disk needs repair ) که این عمل را غیرممکن می کرد. این خطا از آنجا شروع شد که ابتدا بصورت ناگهانی، ماشین مجازی خاموش شد و پس از کمکی کنکاش متوجه شدم که علت خاموشی ناگهانی، پر شدن حجم درایو C و عدم امکان ثبت لاگ در سیستم عامل بوده است. بدتر آنکه دیگر امکان روشن کردن ماشین مجازی نیز وجود نداشت. تنها راه حلی که پیش روی من بود،  افزایش حجم درایو C و extend کردن […]