مجازی سازی و Cloud

به اشتراک گذاری دیسکهای مجازی برای Oracle RAC

Posted on

در این مقاله قصد داریم تا با یکی از ویژگی های دیسک های مجازی VMDK آشنا شویم. همانطور که می دانید ساختار فایلی VMware در زیرساختهای مجازی خود VMFS می باشد که یک فایل سیستم توزیع شده به شمار می رود و امکان استفاده از یک دیتااستور VMFS توسط چندین هاست ESXi فراهم می شود. از سویی دستیابی چندین ماشین مجازی برای باز کردن و نوشتن بر روی یک فایل دیسک مجازی یکسان (فایل vmdk) بصورت پیش فرض غیرفعال بوده و لذا دسترسی سهوی بیش از یک ماشین مجازی به یک فایل vmdk در زیرساختهای مجازی vSphere امکانپذیر نبوده و […]