مجازی سازی و Cloud

قابلیت جدید VMCP جهت تشخیص شرایط APD/PDL

Posted on

یکی از بهبودهای جدید ارائه شده در High Availability، معرفی قابلیت پیشرفته ای تحت عنوان VMCP در نسخه vSphere 6.0 می باشد. این قابلیت بعنوان مکانیزمی جدید برای شناسایی مشکلات مربوط به عدم دسترسی به هاستها در سطح HA معرفی شده است تا نقاط ضعف HA را پوشش دهد.  این بهبود که شاید بتوان آنرا بزرگترین قابلیت اضافه شده به vSphere HA نامید تحت عنوان VM component protection (VMCP) در نسخه جدید vSphere 6.0 شناخته می شود. VMCP وظیفه محافظت از ماشین های مجازی در مقابل مشکلات و رخدادهای استوریجی و قطعی ارتباط هاست ها با SAN را دارد خصوصا […]