مجازی سازی و Cloud

غیرقابل دسترس شدن ماشین مجازی و خطای unknown VM

Posted on

یکی از خطاهای متداولی که برای بسیاری از گاربران vCenter پیش می آید، غیرقابل دسترس شدن و خاکستری شدن یک ماشین مجازی در vCenter می باشد. چنانچه به ماشین موردنظر مراجعه کنید آنرا در وضعیت gray و با پیام Unknown VM مشاهده می کنید و هیگونه اکشنی را بر روی آن نمی توانید انجام دهید. در این گونه مواقع حتی امکان ریستارت کردن ماشین مجازی نیز برایتان وجود ندارد. بعد از مطالعه چند مقاله می توان دلایل اصلی آنرا به خراب شدن و عدم دسترسی به فایل vmx ماشین دانست که راهکار خاص خود را دارد و البته گاهی خطا […]