مجازی سازی و Cloud

معرفی اولیه vCloud suite

Posted on

vCloud suite یک محصول یکپارچه شده برای اساخت و مدیریت کلاود خصوصی مبتنی بر محصولات VMware می باشد که بصورت چشمگیری کارآیی و بازدهی را همراه با چابکی و کنترل برای سازمانهای IT به دنبال دارد. vcloud suite به سازمانهای اقتصادی کمک می کند تا بتوانند بازار سریعتری را توسط مجازی سازی و بهینه سازی زیرساخت شان داشته باشند. اینها همگی بواسطه خودکارسازی تحویل سرویسها و فراهم کردن پایداری بالا H.A بدست می آید. در حقیقت این به آن معناست که کسانی که از بسته vCloud سود می برند می توانند پاسخ بهتری به نیازهای مشتریان با صرف زمان بیشتری در نوآوری […]