مجازی سازی و Cloud

معماری جدید مایکروسرویس در طراحی نرم افزارها

Posted on

مدتی است که مدل و معماری تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری دچار تغییراتی شده و با معماری جدیدی با نام مایکروسرویس Microservices مواجه هستیم. البته پرداختن به این موضوع برای متخصصین زیرساخت های شبکه و مجازی به اهمیت مهندسین نرم افزار و برنامه نویسان نیست ولی شناخت بستر و پلتفرم های کاربردی که میتوانند میزبان چنین سیستم هایی باشند برای ما مهم خواهد بود (ادمینهای زیرساخت مجازی و شبکه). از این رو به معرفی اولیه این معماری خواهیم پرداخت و در مقالات بعدی به سایر فناوری ها مانند کانتینر، سرویسها و ابزارهای خودکار سازی و توسعه نرم افزار […]