مجازی سازی و Cloud

vRealize API چگونه کار می کند؟

Posted on

در ابتدا به این اشاره می کنم که شما از یک مرورگر وب جهت ارتباط با موتور تجزیه تحلیل vRealize Operation manager استفاده می کند. این ارتباط می تواند هم از طریق یک محصول رابط کاربری باشد یا بواسطه فراخوانی API انجام شود. تصویر زیر معماری ساده ای از ارتباط بین اجزاء vROps را نشان می دهد. موتور آنالیزگر vROps از طریق آداپتوری که تحت یک اعتبارنامه خاص تعریف شده است، توانایی اتصال و جمع آوری داده ها از روی object inventory محیط شما را دارد. این موتور تحلیل گر، پس از جمع آوری و پردازش داده ها، تمام اطلاعات […]