مجازی سازی و Cloud

بازیابی پورت مدیریتی vmkernel در سوییچ های استاندارد VMware

Posted on

در یکی از جلسات آموزشی با مسئله مهمی برخورد کردم که ممکن است در یک پروژه واقعی نیز پیش بیایید و این خطای ناگهانی و خطرناک دسترسی شما را به هاست فیزیکی و زیرساخت شبکه مجازی قطع خواهد کرد. بگذارید بهتر مسئله را باز کنیم : فرض کنید به یکی از هاست های فیزیکی دیتاسنترتان متصل شده اید و بر روی سوییچ های استاندارد مجازی در حال کار هستید. (خبری از سوییچ های توزیع شده نیست!). همانطور که در تصویر مشاهده می کنید یک سوییچ استاندارد دوم ( جهت تست ) ساخته اید که روی آن نیز یک port group از […]