مجازی سازی و Cloud

پشتیبانی vCenter از هایپروایزورهای جانبی با vCenter Host Gateway

Posted on

 از قابلیت های جالب در نسخه vSphere 6.0 می توان به vCenter host gateway اشاره کرد. این یک قابلیت برای vCenter server ها به شمار می روند که به مدیران مجازی سازی این امکان را می دهد تا محیط های مجازی شامل انواع مختلفی از هایپروایزورها را مدیریت نمایند. برای درک بهتر به این نکته اشاره می کنم که تا امروز تمام کسانی که از vCenter server استفاده می کردند صرفا می توانستند هایپروایزورهای ESXi را در داخل دیتاسنترها و کلاسترهای خود اضافه کرده و آنها را مدیریت نمایند. اما با فعال سازی این قابلیت جدید می توانید میزبان مدیریت هایپروایزورهای […]