تکنولوژی های مایکروسافت

ساخت چندین کاربر در شبکه با Script

Posted on

در بسیاری از موارد در شبکه نیاز است که مدیران شبکه تعداد زیادی کاربر را بصورت همزمان ایجاد کنند. فرض کنید قصد داشته باشید برای دویست دانشجوی کیان حساب کاربری با نام های kianuser1 تا kianuser200 ایجاد کنید. برای اینکار به سادگی می توانید از Batch file و اسکریپت زیر استفاده کنید. همچنین چنانچه قصد داشته باشید این کاربران در محیط دامین ایجاد شوند ، بهتر است از دستور Dsadd user به جای Net user در اسکریپت استفاده شود. set number=0 :start_loop set /A number=%number%+1 if %number% GTR  ۲۰۰ goto end net user kianuser%number%  /add goto start_loop :end پس از اجرای […]