مجازی سازی و Cloud

بررسی Forged transmit روی سوییچ های مجازی ESXi

Posted on

Forged transmit یکی از گزینه های امنیتی روی سوییچ های مجازی در مورد دریافت یا رد کردن MAC می باشد. یک forged transmit زمانی که یک کارت شبکه ارسال ترافیک ها به بیرون را آغاز می کند رخ می دهد. این گزینه امنیتی آدرس موثر(Effective ) کارت شبکه مجازی را با آدرس مبدا که داخل فریم اترنت ۸۰۲٫۳ توسط ماشین مجازی ایجاد شده است مقایسه می کند تا اطمینان حاصل نماید که این دو آدرس با هم یکسان هستند. اگر این دو آدرس با هم یکجور نباشند در حقیقت یک forged transmit رخ داده است و در برخی موارد از […]

مجازی سازی و Cloud

حالت Promiscuous mode در ESXi و طرز کار آن

Posted on

بصورت پیش فرض، کارت شبکه مجازی در سیستم عامل های مهمان فقط قادر به دریافت فریم هایی هستند که برای آنها تعیین شده است. قرار دادن آداپتور ماشین مهمان در حالت promiscuous mode باعث می شود که آنها بتوانند تمام فریم هایی که از سوییچ مجازی عبور می کنند را شناسایی و دریافت نمایند (البته با در نظر گرفتن سیاستهای vLAN تعیین شده برای پورت گروپ اختصاصی شان)  این حالت می تواند برای مانیتورینگ وشناسایی تهاجمات مفید باشد یا اگر یک برنامه اسنیفر نیاز به اجرا و انالیز کردن تمام ترافیک روی شبکه داشته باشد می تواند سودمند واقع گردد وقتی که […]