مجازی سازی و Cloud

پیش نیازهای ارتقاء به VMware vSphere 6.0

Posted on

بر اساس یکی از پروژه هایی که چند روز اخیر پیشنهاد شده بود و در بحث به روزرسانی زیرساخت مجازی یکی از مشتریان بود تصمیم گرفتم نکات جالبی که در تحقیقات و مطالعات اخیر به آنها برخوردم را در بلاگ مطرح نمایم. قطعا برای بسیاری از دوستان بحث آپگرید کردن محصولات VMware از نسخ قدیمی به نسخه های جدید یکی از چالش هاست خصوصا اینکه این بروزرسانی ها به نسخه ۶ باشد که با تغییرات جدیدی همراه بوده است. البته برخی مطالب مانند نکات فنی که در بلاگ میکائیل مطرح شده یا فیلمهای شرکت پلورال سایت می تواند نیز مفید واقع گردد. پیش […]