مجازی سازی و Cloud

نگاهی به راه حل SAN

Posted on

در بسیاری اوقات دیده شده که SAN  را به عنوان یک محصول تلقی نموده و از آن به عنوان یک product نام می برند. اما حقیقتا SAN یک راهکار و راه حل ذخیره سازی اطلاعات در شبکه های امروزی و مراکز داده محسوب می شود نه یک محصول صرفا سخت افزاری ! برای آنکه بیشتر با این راه حل و نحوه کارکرد آن آشنا شویم بد ندیدم مقاله ای کوتاه در این زمینه بنویسم. SAN Storage چیست؟ یک شبکه جهت انتقال و ذخیره داده ها روی فضاهای ذخیره سازی مختلف می باشد. این شبکه پرسرعت می تواند با سرعت ۱ […]