مجازی سازی و Cloud

پچ جدید HP Dataprotector 9.04 و قابلیت های جدید

Posted on

شرکت HP پچ ۹٫۰۴ نسخه DP را برای ماشین های ویندوز، لینوکس و HP-UX با تغییرات عمده ای ارائه کرده است. با این مجموعه جدید قابلیت های مهم و جدیدی عرضه شده است که شامل موارد زیر می باشد: Power-On a VMware virtual machine from 3PAR snapshot or from Smart Cache Live Migrate a VMware virtual machine from 3PAR snapshot or from Smart Cache Support for VMware vSphere 6, VDDK 6 and VVOL’s Integrated backup & recovery for MySQL Automated Replication Synchronization between Cell Managers Support for 3PAR Remote Copy Support for Lustre file system Improved installation process for site […]