مجازی سازی و Cloud

طراحی بانکهای اطلاعاتی برای vCenter و SRM

در این مقاله قصد داریم با نحوه طراحی بانکهای اطلاعاتی برای سرویس های vCenter server و VMware SRM آشنا شویم. با توجه به عملیاتی بودن این سرویسها مبنا عدم کمبود منابع سخت افزاری و نرم افزاری لازم می باشد. لذا براساس best practice و مستندات فنی عمل خواهیم کرد.

توصیه شده است از بانک اطلاعاتی مجزایی برای سرویس های SRM و  vCenter server استفاده گردد. از این رو با اهمیت به موضوع فوق و درنظر گرفتن محدودیت ها و توسعه زیرساخت مجازی در آینده، از بانک اطلاعاتی SQL Server استفاده خواهیم کرد. البته شما بدلخواه می توانید از بانک اطلاعاتی اوراکل نیز استفاده کنید. بهتر است این سرویس بر روی یک ماشین مجازی مستقل تحت حساب کاربری دامنه نصب و پیکربندی شود.

Note that the embeded vPostgres on Windows is limited to 20 hosts and 200 virtual machines. The vCenter Server Appliance supports embedded vPostgres at full scale, 1000 host and 10,000 virtual machines and is the recommended database for the vCenter Server appliance.

از سویی دیگر، سرویس SRM برای خود نیازمند یک بانک اطلاعاتی مجزا است که از آن برای ذخیره سازی داده ها و پیکربندی های مربوط به پلن های بازیابی، اطلاعات سطح inventory ، داده های مربوط به protected groups و … استفاده می کند. در نسخه جدید SRM 6.1، یک بانک اطلاعاتی داخلی بنام vPostgreSQL ارائه شده است که نیازمند پیکربندی کمتری در مقایسه با پیکربندی بانکهای اطلاعاتی خارجی دارد. البته مانند نسخه های قبلی، امکان استفاده از بانک های اطلاعاتی خارجی همچون SQL Server و یا Oracle امکانپذیر می باشد. انتخاب استفاده از بانک اطلاعاتی داخلی پیش فرض یا بانک اطلاعاتی خارجی بر اساس اهداف و سیاست های یک سازمان درنظر گرفته می شود. در حال حاضر پیشنهاد می شود از نسخه SQL Server 2014 بعنوان بانک اطلاعاتی خارجی خود استفاده کنید. بایستی به این نکته مهم توجه داشت که SRM نمی تواند از بانک اطلاعاتی vCenter server استفاده نماید و دلیل آن نیز تفاوت در ساختار schema این دو بانک اطلاعاتی است. اما جهت سهولت در مدیریت بانکهای اطلاعاتی می توانید آنها را بر روی یک سرور نصب و راه اندازی کرد. 

SRM در هر سایت نیازمند یک نمونه DB مجزا می باشد و بایستی از instance های متفاوت برای اجرای بانکهای اطلاعاتی SRM ها بهره برید. شکل زیر معماری و نحوه طراحی بانک های اطلاعاتی در یک پروژه استاندارد مبتنی بر Best practice را نشان می دهد.

جهت جلوگیری از کار تکراری و تسریع جهت تسلط بر نصب و پیکربندی سرویس SRM، لینک های زیر جهت مطالعه پیشنهاد می شود:

بررسی شرایط سازگاری بانک های اطلاعاتی :

http://partnerweb.vmware.com/comp_guide2/sim/interop_matrix.php?#db&7=2179,1057,825

نیازمندی ها برای استفاده از SQL Server با SRM:

https://pubs.vmware.com/srm-61/topic/com.vmware.srm.install_config.doc/GUID-8396BE37-72BB-42DE-81B0-A3D3DE1624E8.html

نیازمندی ها برای استفاده از Oracle با SRM:

https://pubs.vmware.com/srm-61/topic/com.vmware.srm.install_config.doc/GUID-CC72E223-7CFB-4BAC-8320-E48340B3AD3A.html

مدیریت بانک های اطلاعاتی خارجی برای سرویس های SRM و vCenter:

https://www.panzero.net/2015/03/23/installing-vmware-vcenter-6-on-windows-server-2012-r2-with-sql-server-2014/

http://www.settlersoman.com/how-to-install-site-recovery-manager-srm-5-8-or-6-x-part-2-using-external-database/

http://www.getshifting.com/wiki/vsphere6

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *