مجازی سازی و Cloud

معرفی اولیه vCloud suite

vCloud suite یک محصول یکپارچه شده برای اساخت و مدیریت کلاود خصوصی مبتنی بر محصولات VMware می باشد که بصورت چشمگیری کارآیی و بازدهی را همراه با چابکی و کنترل برای سازمانهای IT به دنبال دارد. vcloud suite به سازمانهای اقتصادی کمک می کند تا بتوانند بازار سریعتری را توسط مجازی سازی و بهینه سازی زیرساخت شان داشته باشند. اینها همگی بواسطه خودکارسازی تحویل سرویسها و فراهم کردن پایداری بالا H.A بدست می آید. در حقیقت این به آن معناست که کسانی که از بسته vCloud سود می برند می توانند پاسخ بهتری به نیازهای مشتریان با صرف زمان بیشتری در نوآوری ها داشته باشند و آمادگی کامل برای نسل بعدی برنامه ها را داشته باشند.

بصورت کلی می توان قابلیت های چشمگیر این محصول را به شرح ذیل دانست:

Intelligent Operations : عملیات هوشمند با بکارگیری آنالیزهای قابل پیش بینی باعث مدیریت زیرساخت و برنامه ها درمحیطهای vSphere می باشد. تمام اینها با یک نگرش ادغام شده با کارآیی ، ظرفیت و مدیریت پیکربندی ها همراه است.

Powerful Server Virtualization: مجازی سازی و پشتیبانی از محیطهای سنتی وهمچنین نسل بعدی برنامه های کاربردی که مبتنی بر پلتفرم مجازی سازی سرورهای X86 می باشد.

Business Insight: به نظم درآوردن و مرتب کردن محیطهای فناوری اطلاعات با در نظر گرفتن اولویت های تجاری از طریق مجازی سازی زیرساخت و استفاده از شاخص های اندازه گیری، هزینه سرویس ها برای محیط های vSphere می باشد

Disaster Recovery Automation :محافظت از نرم افزارهای کاربردی و بازیابی های بحرانی بصورت کاملا ساده با یک کلیک که بصورت خودکار انجام می شود. 

Automated Delivery: یکی از قابلیت های چشمگیر آن می تواند خودکار کردن پروسه تامین و تحویل سرویس های سفارشی شده IT، تحویل برنامه ها و زیرساخت در کوتاهترین زمان ممکن باشدکه تمام اینها میتواند برای محیط های vSphere و از طریق یک کاتالوگ و پورتال self-service انجام گردد.

vCloud suite یک کلاود خصوصی vSphere 

چارچوب زیرساخت

VMware vSphere®: Industry leading server virtualization platform.

  • Disaster Recovery Automation with VMware vCenter™ Site Recovery Manager™: Policy-based disaster recovery and testing for all virtualized applications.

چارچوب مدیریت کلاود

VMware vRealize™ Operations™: Intelligent performance, capacity, and configuration management for vSphere environments.

  • VMware vRealize Automation™: Self-service and policy-based infrastructure and application provisioning for vSphere environments.
  • VMware vRealize Business™: Automated costing, usage metering, and service pricing of virtualized infrastructure for vSphere environments.

ابزاری که بصورت رایگان می توانند با vCloud suite قابل دسترس باشند:

  • VMware Integrated OpenStack: Integration to OpenStack APIs that enable developers to connect to VMware’s best-ofbreed components (vSphere, VMware NSX™) for deploying, managing, and running OpenStack Infrastructure.

سایر برنامه های ارائه شده SDDC برای استفاده با vCloud suite: 

  • VMware Virtual SAN™: Software-defined storage platform that extends vCloud Suite by abstracting and pooling storage to deliver data center virtualization and standardization.
  • VMware NSX (available as add-on to vCloud Suite): Comprehensive security and network virtualization that is fully decoupled from hardware and extends vCloud Suite by virtualizing networking to deliver data center virtualization and standardization and security controls native to infrastructure.
  • vRealize Operations and Automation Public Cloud Extensions (available as add-ons to vCloud Suite): Extend vRealize Operations and Automation capabilities of vCloud Suite from private vSphere infrastructure to vCloud Air, Amazon Web Services or Microsoft Azure.
  • VMware vRealize Suite™: Cloud management platform that extends vCloud Suite capabilities beyond a vSphere private cloud environment to both heterogeneous and hybrid cloud environments.
  • VMware vCloud® Air™: Public cloud service that enables hybrid clouds. With vSphere 6.0, vCloud Air Disaster Recovery to the Cloud services are available, enabling users to failover and failback cloud data and workloads between a vCloud Suite private cloud and vCloud Air public cloud.