مجازی سازی و Cloud

ماشین حساب معروف VMware

بد نیست نگاهی به ماشین حساب معروف VMware بیندازید و نگاهی عمیق به پارامترها و فیلدهایی که آنها در جهت محاسبه و آنالیز یک پروژه مجازی در نظر می گیرند داشته باشید. 

http://download3.vmware.com/media/calculator/green_calculator_640x500.swf

میشه گفت تمام مواردی که برای آنالیز و برآورد یک پروژه نیاز هست در این ماشین حساب برآورد و محاسبه میشه، دقیقا مشابه پروژهای ما ایرانیان…!

http://roitco.vmware.com/vmw/CP/CP?tbx=1