مجازی سازی و Cloud

بررسی re-signature روی vmfs در بستر مجازی سازی

بصورت اتفاقی در پروژه ساخت datastore جدید و انتقال ماشین ها با پیام VMFS resignaturing  برخورد کردم که بد نیست در این زمینه مطالبی به عرض خوانندگان گرامی برسانم.

بهتر است در ابتدا در نظر داشته باشید که می توانید ابتدا تمام snapshot لانهای هاست خود را با دستور زیر مشاهده کنید

~ # esxcli storage vmfs snapshot list

در ادامه خروجی مشابه زیر برای شما نمایش داده خواهد شد که در آن می توان UUID یک VMFS و نام والیوم را مشاهده کرد.

۵۵ed2b9a-9c1cd703-b295-6c3be5ab2af4
Volume Name: test
VMFS UUID: 55ed2b9a-9c1cd703-b295-6c3be5ab2af4
Can mount: false
Reason for un-mountability: the original volume is still online
Can resignature: true
Reason for non-resignaturability:
Unresolved Extent Count: 1

دیتا استور اصلی که snapshot استوریج گرفته شده است به هاست متصل گردیده و ESXi نمی تواند snapshot را با UUID خودش شناسایی و mmount نماید. و این بعنوان یک نمونه که قبلا mount شده شناسایی و در نظر گرفته می شود. در واقع روشهایی برای پردازش آنها وجود دارد که در ادامه صحبت شده است. ما می توانیم لان اصلی را unmount کرده و سپس آنرا مجددا mount کنیم یا اینکه می توانیم از re-signature  کردن snapshot با تغییر UUID خودش انجام دهیم. اینکار به ما اجازه خواهد داد تا بتوانیم آنرا به همان صورت لان اولیه و اصلی mount داشته باشیم . برای اینکار دو گزینه در زمان ساخت دیتااستور در اختیار شما قرار می گیرد:

Keep the existing signature :

این گزینه نمی تواند دو دیتااستور با یک UUID یکسان را روی یک هاست شناسایی و mount نماید. در حقیقت سرور ESXi از UUID برای رفرنس کردن و ارجاع به دستگاه های ذخیره سازی استفاده می کند. بطور نمونه، دو UUID یکسان بعداا مشکلات مشابه ایجاد می کند.

اگر چه شما می توانید دیتا استور اولیه و آغازین را unmount کرده و سپس دیتا استور دیگر را با  همان UUID بالا آورده و انلاین نمایید. و همچنین شما می توانید یک لان رپلیکت شده یا snapshot را mount کرده و اینکار را با حفظ signature قبلی بر روی همان هاست انجام دهید.

Assign a new signature :

این گزینه باعث خواهد شد که UUID تغییر پیدا نماید و اجازه می دهد که بتوانید دیتااستور mount شود.

گزینه های فوق در زمان ساخت datastore جدید روی فضای ذخیره سازی شما ظاهر خواهد شد. حال در ادامه می توانید از دستورات زیر برای بررسی UUID و پارامترهای مربوطه استفاده کنیم

ابتدا می توانیم با دستور زیر datastore اصلی خود را حفظ نموده و اینکار از طریق اجرای فرمان زیر و  re-signature کردن مجدد اسنپ شات لان صورت خواهد گرفت.

~ # esxcli storage vmfs snapshot resignature -u 4ffa2c9d-a124e5c7-39c6-000c29e841f6

با دستور زیر نیز والیوم resignature و mount خواهد شد. حال می توانید لیست دیتا استورهای سرور ESXi خود را با دستور زیر مشاهده کنیم

~ # esxcli storage filesystem list

~ # esxcli storage filesystem list
Mount Point                                        Volume Name               UUID                                                             Mounted  Type             Size           Free
————————————————-  ————————  ——————————-                            —-  ——-  ——
/vmfs/volumes/556e0e53-cb98f94f-4eed-6c3be5ab96dc  EVA01-VIDS-INFRA-1        ۵۵۶e0e53-cb98f94f-4eed-6c3be5ab                            ۹۶dc     true  VMFS-5  ۲۱۴۷۲۱۵۲۱۲۵۴۴   ۷۴۸۳۹۳۸۵۷۰۲۴
/

/vmfs/volumes/4dd0ef89-ecd22020-d6ff-18a90558da62  EVA01-VIDS23-FC-DR-R5     ۴dd0ef89-ecd22020-d6ff-18a90558                            da62     true  VMFS-5  ۲۱۴۷۲۱۵۲۱۲۵۴۴   ۷۹۰۷۳۵۳۵۵۹۰۴
در پایان می توانید datastore جدید خود را با UUID متفاوت و بدون هیچگونه مشکلی ایجاد و در بخش Storage آنرا مشاهده کنید.

مرجع ۱

مرجع ۲