ویندوز سرور

امنیت شبکه با NAP در سرور ۲۰۰۸

Network Access Protection چیست ؟
Network Access Protection یا به اختصار NAP برای اداره کردن یکی از ناامیدی های واقعی و اصلی مدیران شبکه های کامپیوتری ایجاد شد ، مشکلی که هر مدیر شبکه با آن مواجه شده و تجربه آن را دارد . به عنوان یک مدیر شبکه مطمئن هستم که شما زمان و انرژی زیادی را برای امن سازی شبکه خود تا جای ممکن صرف کرده اید . اما نکته اینجاست که برخی از ماشین هایی که در شبکه قرار دارند حارج از حیطه کنترل شما هستند و شما هیچگونه کنترل مستقیمی نمی توانید بر روی آنها داشته باشید ، این سیستم ها در فرآیند امن سازی شبکه کار ما را واقعا دشوار می کنند . شاید در برخی اوقات امن سازی شبکه در این موارد غیر ممکن به نظر برسد .