دست نوشته های شخصی

رازهای موفقیت مدارک بین المللی

دیشب در حال جستجو در مورد روشهایی برای مطالعه بهتر و متدهای آموزشی برای کسب گواهینامه های بین المللی و راز و رمزهای موفقیت در این مسیر بودم که لینک جالبی رو دیدم

بد ندیدم لینک زیر رو معرفی کنم تا دوستان نیز استفاده کنند

: http://www.authorstream.com/Presentation/pjdwyer-1166175-secrets-of-certification-success-7-week-course