مجازی سازی و Cloud

بررسی و پیکربندی UUID ماشین های مجازی در VMware

Posted on

هر ماشین مجازی از یک شناسه منحصربه فرد و یکتا به نام UUID استفاده می کند که اشاره به universal unique identifier دارد. این شناسه عددی هنگامی که یک ماشین مجازی روشن می شود تولید می گردد. از UUID ماشین مجازی برای مدیریت سیستم استفاده می کنید. این عدد در SMBios سیستم نگهداری می شود و برای دسترسی به آن می تانید از نرم افزارهایی شبیه Sisoftsandra , IBM smbios 2 استفاده کرد. هنگامی که ماشین مجازی به مکان جدید کپی یا انتقال داده شود ، یک UUID جدید دریافت می کند. باید در نظر داشته باشید که suspend کردن و resume […]