مجازی سازی و Cloud

بررسی ویژگی ها و معماری SRM 5.8

Posted on

در این مقاله در مورد راهکار VMware برای تداوم کسب  کار و بازیابی های بحرانی محیط های مجازی شده بحث خواهم کرد و در مقالات آتی به راه اندازی و پیکربندی آن خواهم پرداخت. در ادامه قصد دارم شما را با معماری یکی از راهکارهای ارزشمند بازیابی آشنا کنم. Site recovery manager یا همان SRM به مدیران کمک می کند تا بتوانند برنامه ریزی ، تست و بازیابی ماشین های مجازی بین دو vCenter سرور را انجام دهند. این بازیابی می تواند بین دو سایت محافظت شده و سایت بازیابی اجرا گردد. SRM یکی از مثالهای خوب برای هماهنگ کردن […]