تکنولوژی های مایکروسافت

آسیب پذیری و امن سازی سرورهای ویندوزی-vCenter

Posted on

با توجه به اینکه در بسیاری از پروژه های مجازی سازی ممکن است از نسخه ویندوزی vCenter جهت مدیریت زیرساخت مجازی استفاده شده باشد، لذا اهمیت پایش و ایمن سازی سیستم عامل آن، جزء وظایف یک ادمین مجازی خواهد بود. از این رو بایستی موضوعات و مواردی از جمله نصب و به روزرسانی آخرین پچ های امنیتی ارائه شده مایکروسافت، پایش پورت ها و پروتکل های مورد استفاده روی سرور و نظارت بر فرآیند اعتبارسنجی و احراز هویت و کنترل دسترسی های انجام شده به سرور vCenter را در اولویت اقدامات دانست. با توجه به تجربه اخیری که در این […]