مجازی سازی و Cloud

مقاوم سازی زیرساخت مجازی با ابزار Runecast

Posted on

امروزه چالش ها و مشکلات امنیتی یکی از دغدغه ها و نگرانی های اصلی سازمان ها و علی الخصوص مدیران سیستم های IT است. این چالش مدتی است که به مراکز داده مجازی و زیرساختهای مبتنی بر پلتفرم های مجازی نیز رسیده و این قسمت را نیز بشدت متاثر نموده است. مدتی قبل در راستای مقاوم سازی و عملیات Hardening به دنبال راهکاری مفید بودم تا بتوان بصورت پیشگیرانه و توانمند به مدیریت این قسمت پرداخت. خوشبختانه ابزار کارآمدی به نام Runecast توسط آقای Duncan Epping از متخصصین ارشد VMware بعنوان یک استارتاپ موفق معرفی و پیشنهاد شد که پس از نصب […]