مجازی سازی و Cloud

تحلیل خطای صفحه بنفش (PSOD) در هاستهای ESXi

Posted on

یکی از خطاهای ناهنجاری که اکثر مدیران سیستم های مجازی از آن رنج می برند، مواجه شدن با صفحه مرگبار بنفش یا PSOD است که خاطره صفحه آبی مرگ سیستم های ویندوزی را زنده می کند. پرداختن به اینکه چرا یک سرور با خطای وحشتناک PSOD مواجه می شود خود دلایل متعددی می تواند داشته باشد که متاسفانه بسیاری از ادمین ها در بسیاری از مواقع از پاسخ منطقی به آن درمانده اند. در این مقاله قصد دارم تا با کنکاشی دقیق تر، این خطای مهلک را بررسی، به سراغ دلایل رخ دادن آن رفته و تاثیرات منفی که بر […]