مجازی سازی و Cloud

توسعه Oracle RAC بر روی لانهای متروکلاستر در VPLEX

Posted on

موضوع راه اندازی و پیاده سازی اوراکل رک بر روی لانهای توزیع شده (مترو) در سیستم VPLEX جزء مواردی است که ممکن است مدیران زیرساخت مجازی و دیتابیس با آن درگیر باشند. این فرصتی بود تا با کمی مطالعه و عمیقتر شدن نسبت به درک این موضوع گام برداریم. در محیط های عادی دیتابیس زمانی که از یک نمونه دیتابیس Oracle استفاده می شود و instance شما نیز بر روی یک سرور وجود دارد، اگر این instance به هر دلیلی با مشکل مواجه شود و متوقف گردد شما دسترسی به دیتابیس را از دست خواهید داد. برای مثال از بین […]

مجازی سازی و Cloud

به اشتراک گذاری دیسکهای مجازی برای Oracle RAC

Posted on

در این مقاله قصد داریم تا با یکی از ویژگی های دیسک های مجازی VMDK آشنا شویم. همانطور که می دانید ساختار فایلی VMware در زیرساختهای مجازی خود VMFS می باشد که یک فایل سیستم توزیع شده به شمار می رود و امکان استفاده از یک دیتااستور VMFS توسط چندین هاست ESXi فراهم می شود. از سویی دستیابی چندین ماشین مجازی برای باز کردن و نوشتن بر روی یک فایل دیسک مجازی یکسان (فایل vmdk) بصورت پیش فرض غیرفعال بوده و لذا دسترسی سهوی بیش از یک ماشین مجازی به یک فایل vmdk در زیرساختهای مجازی vSphere امکانپذیر نبوده و […]