سرویس های شبکه

خطای عدم اتصال سوکت در مرورگرها

Posted on

ممکن است برای بسیاری پیش آمده باشد که در زمان مرور یک آدرس خاص در مرورگر با خطای ERR_SOCKET_NOT_CONNECTED مواجه شده باشند. این مشکل تکراری برای من نیز در زمان راه اندازی و اتصال به صفحه کنسول یک نرم افزار امنیتی که بر روی پورت ۴۴۳ سرویس دهی می کرد پیش آمد. نکته جالبتر اینکه به کنسول مدیریت این نرم افزار از طریق پورت ۸۴۴۳ امکان اتصال وجود داشت و صرفا خطا در زمانی که با پروتکل https و از طریق پورت ۴۴۳ صورت می گرفت ظاهر میشد. با توجه به اینکه خطا از سمت وب سرویس این نرم افزار نمی […]