مجازی سازی و Cloud

بررسی وضعیت شبکه ای Isolated و Partitioned روی هاست های ESXi

Posted on

درک صحیح از اینکه چگونه تعیین کنید یک ماشین مجازی در وضعیت Network isolatedقرار گرفته یا Network partitioned، نکات مهم و کلیدی را بدنبال داشت که خالی از لطف ندیدم در چند مقاله به بررسی عمیق تر مباحث مرتبط با شبکه و کلاستر در vSphere بپردازم. هنگامی که یک کلاستر شامل چندین هاست ESXi را ایجاد می کنید، یکی از هاست ها بعنوان Host master تعیین می گردد که این انتخاب بر اساس تعداد بیشترین دیتااستوری است که هاست می تواند از طریق شبکه management  با آن ارتباط داشته باشد. هنگامی که این failure رخ می دهد، هاستmaster تلاش می […]