مجازی سازی و Cloud

راه اندازی کلاستر مالتی مستر در کوبرنتیز

Posted on

در این مقاله به نحوه ایجاد کلاستر Kubernetes در حالت مالتی مستر می پردازیم و اصطلاحا یک کلاستر کاملا پایدار (Highly available Kubernetes cluster) را از طریق ابزار kubeadm نصب و راه اندازی خواهیم کرد. برای شروع پیشنهاد می کنیم از توپولوژی Stacked ETCD استفاده نمایید و پس از تسلط کامل به معماری کلاستر کوبرنتیز، اقدام به راه اندازی توپولوزی های دیگر نمایید. شایان ذکر است در این توپولوژی، کامپوننت ETCD با سایر کامپوننت های control plane کلاستر (Kube-apiserver / kube-scheduler / kube-contoller-manager) در یک نود قرار گرفته و تشکیل یک کلاستر پایدار را می دهند.  در نظر داشته باشید […]