مجازی سازی و Cloud

بررسی مجموعه VEMBU BDR بصورت عملی – بخش دوم

Posted on

در بخش دوم از سری مقالات اموزشی عملی کار با محصول نرم افزاری Vembu BDR به نحوه پشتیبان گیری از Hyper-V خواهیم پرداخت: پشتیبان گیری از Hyper-V اضافه کردن یک سرور Hyper-V به Vembu نسبتا ساده و مشابه با افزودن یک میزبان VMware است، ما‌ می‌توانیم میزبان Hyper-V را به‌صورت مستقل یا میزبان SMB به سرور اضافه کنیم. هنگامی که سرورها بهVembu اضافه شدند، به منظور کنترل پردازش ماشین‌های مجازی یک کار را به سرورها تحمیل می‌کند که ما از آن به عنوان  “Integration Services” نام میبریم. برای انجام این عملیات سرور BDR نیاز به یکسری مجوز و حق دسترسی […]