مجازی سازی و Cloud

مدیریت ذخیره سازی با استفاده از فایل سیستم VembuHIVE

Posted on

VEMBUHIVE  یک فایل سیستم شخصی ساخته شده برای حفاظت از داده ها مجازی سازی رویکردهای جدیدی را برای پیکربندی و سازماندهی زیرساخت IT معرفی کرده است. در حال حاضر شما می‌توانید به کمک vMotion یا مهاجرت زنده حجم کاری زیرساخت را در سراسر کلاستر یا بین میزبان‌ها متعادل کنید، و یا با استفاده از شبیه سازی (Cloning) اجزای زیرساخت مجازی خود را گسترش دهید و سرورهای جدیدی را با سرعت بالا به زیرساخت خود اضافه کنید. در ابتدا پشتیبان گیری‌ها به سادگی با کپی داده‌ها در محل دیگری صورت می‌گرفت، و تنها در شرایطی که نیاز به آن‌ها بود اطلاعات […]