مجازی سازی و Cloud

بررسی پروتکلهای EtherChannel و LACP در مجازی سازی

Posted on

در این مقاله می خواهیم نگاهی به قابلیت اترچنل EtherChannel روی بحث سوییچینگ داشته باشیم. از EtherChannel  بمنظور ترکیب کردن چند لینک ارتباطی(۲ تا ۸ لینک) و افزایش پهنای باند ارتباطات یک سوییچ استفاده می شود، علاوه بر آن Link Redundancy را نیز بدنبال دارد. در واقع با کمک EtherChannel می توانیم پورتهای فیزیکی یک سوییچ را گروه بندی منطقی نموده و آنها را در یک گروه قرار دهیم که این امر باعث بالارفتن تحمل خطا در اتصالات بین سوییچ ها و همچنین دسترسی به پهنای باند بیشتر از طریق ترکیب شدن چند لینک ارتباطی می شود. در زمان راه […]