مجازی سازی و Cloud

مشکل یابی پردازشگر سرورهای مجازی

Posted on

یکی از مشکلاتی که ممکن است برخی مدیران زیرساخت مجازی با آن مواجه باشند بحث کنترل منابع پردازشی است و در این خصوص قطعا تجربه مشکلات کارآیی و سرعت پایین بر روی ماشین های مجازی خود در محیط VMware را دارند. لذا لازم است تا بتوانید عملکرد پردازشی یک سرور مجازی را بررسی کنید. در این شرایط، لازم است تا بتوانید برخی مقادیر مهم بر روی شی پردازشگرتان را از طریق esxtop شناسایی و بررسی کنید. در اینجا لازم است تا بتوانید برخی اطلاعات سرور مجازی از جمله CPU usage, CPU ready time, Host CPU utilization را جهت شناسایی مشکل […]