مجازی سازی و Cloud

مرورگر جامع Vembu

Posted on

مرورگر جامع Vembu  یک ابزار رایگان است که برای بازیابی اشیاء کاربردی مختلف استفاده می‌شود. شما می‌توانید از این ابزار برای بازگرداندن (AD)، SQL، شیرپوینت مایکروسافت، اشیاء موجود در سرور  Exchangeاستفاده کنید. این ابزار رایگان امکانی را فراهم می‌آورد که اشیاء مورد نظر محصولات مایکروسافتی خود را به کمک پشتیبان گیری در سطح ایمیج (برای سرورهای فیزیکی) و یا پشتیبان گیری از محیط مجازی برای زیرساخت vSphere وHyper-V، پشتیبان گیری و بازیابی کنید. بسیاری از گزینه‌های بازیابی وجود دارد، اما یک راهنمای کاربر مفید (PDF) وجود دارد که مراحل مختلف بازیابی برنامه‌ها را مشخص می‌کند. به عنوان مثال، اگر شما […]