تکنولوژی های EMC

نصب RP4VM splitter بر روی هاستهای ESXi

Posted on

در مقاله قبل به معرفی راهکار Recoverpoint for virtual machines یا اصطلاحا RP4VM پرداختم که یک راه حل رپلیکشن مبتنی بر هایپروایزور است . در ادامه با نحوه نصب و راه اندازی آن آشنایی بیشتری پیدا خواهیم کرد هرچند ارائه این راهکار و طراحی آن برای محیط های عملیاتی نیازمند تجربه، مطالعه و نیازسنجی مشتری دارد و نمی توان آنرا صرفا یک راه حل نهایی برای هر پروژه ای قلمداد کرد. پیش از شروع نصب بایستی با پیش نیازهای اولیه آن آشنا شوید. اینها عبارتند از: نصب RP4VM Splitter روی هر هاست فیزیکی ESXi در سطح کلاستر  پیکربندی های شبکه […]