مجازی سازی و Cloud

مقایسه hyepr-v2012 R2 با vSphere 5.5

Posted on

با ارائه محصول جدید مجازی سازی مایکروسافت hyper-v 2012 R2 بحث رقابت با رقیب کهنه کار و باتجربه مجازی سازی بالا گرفته است . از سویی vmware نیز با ارائه vSphere5.5 رقابت را داغ تر کرده است . در این خصوص مقاله ای از آقای کیس مایر منتشر شده که بصورت اجمالی به مقایسه امکانات و قابلیت های این دو محصول قدرتمند پرداخته است . ترجمه این مقاله را از دوست عزیزمان آقای یزدانی نیز برای مطالعه قرار داده ام . لینک دانلود مقاله فارسی منبع اصلی مقاله [Translate]