نرم افزارهای کاربردی و اینترنت

لیست DNS Server های اینترنتی – (Public DNS Servers)

Posted on

در جدول زیر لیستی از سرورهای DNS قابل استفاده که در اینترنت برای کاربران قابل استفاده می باشند را در لیست زیر گرداوری کرده ام . قبل از آنکه تنظیمات DNS خود را تغییر دهید می توانید از ارتباط صحیح و کارکرد این سرورها با استفاده از nslookup مطمئن شوید .  [Translate]