رفع خطای حافظه memory_size_error در زمان نصب ESXi

در این مقاله می خواهیم با نحوه رفع خطای memory size و کمبود حافظه در زمان نصب هایپروایزور ESXi 6.0 آشنا شویم. گاهی نیاز است تا نسخه ESXi6 را داخل یک محیط شبیه ساز مانند vmware workstation یا روی یک سرور با رم کم نصب کنید و این در حالیست… Continue reading