سیسکو و میکروتیک

راه اندازی PPPoE Server بر روی روترهای سیسکو

Posted on

PPPoE چیست؟ PPPoE تمامی خاصیت های یک پروتکل PPP را دارد اما با این خصوصیت که بر روی شیکه Ethernet نیز قابل اجراست. یعنی شما میتوانید ارتباطهایی مانند کانکشن PPTP را بر روی لایه ۲ داشته باشید. این پروتکل توسط اولین ISP با هدف تجاری دنیا یعنی UUNET ابداع شده است که اطلاعات کامل این پروتکل با RFC2516 قابل دسترس است. معمولا ISP ها بیشتر از این پروتکل استفاده می کنند, یکی به دلیل isolation آن و دیگری به دلیل نیاز به کمترین تنظیمات سمت مشترک. اصول کار PPPoE همانند DHCP ست. که طی ۴ مرحله کلاینت را به سرور […]