مجازی سازی و Cloud

راه اندازی سرویس مدیریت Host

Posted on

یکی از خطاهای رایجی که اکثر سرورهایESXi با آن مواجه می شوند خطا در سرویس management هاست می باشد که به دنبال آن ممکن است شاهد خطاهای زیر باشید: – ESXi قادر به اتصال و connect شدن به vCenter Server نمی باشد – قادر نخواهید بود بصورت مستقیم از vSphere client به ESXi متصل شوید – قادر به stop/start کردن ماشین مجازی نیستید – مشخصات منابع مصرفی CPU,RAM … در تب summary سرور Host مشاهده نمی شود. و البته ممکن است شاهد خطاهای دیگری باشید که موارد فوق به علت مشکل در کارکرد سرویس management agent بر روی سرورهای ESXi […]