مجازی سازی و Cloud

پیدا کردن نام دیتابیس vCenter Server

Posted on

گاهی اوقات نیاز است که به بانک اطلاعاتی متصل شده و تنظیمات خاصی از جمله مشاهده تنظیمات و پیکربندی vCenter Server را مشاهده نمایید و یا حتی فراتر نیاز به ایجاد تغییرات یا تهیه بکاپ از دیتابیس vCenter داشته باشید. برای مثال در پروژه ای که مشغول هستم امروز مجبور به تهیه بکاپ از بانک اطلاعاتی vCenter هستم ولی متاسفانه بدلیل اینکه بانک اطلاعاتی ،vCenter و بسیاری از تنظیمات زیرساخت موجود توسط مدیر دیگری انجام شده این امر با مشکلاتی مواجه شده است. در گام اول پس از لاگین به SQL server متوجه می شوید چندین DB با نام های […]