قابلیت جدید VMCP جهت تشخیص شرایط APD/PDL

یکی از بهبودهای جدید ارائه شده در High Availability، معرفی قابلیت پیشرفته ای تحت عنوان VMCP در نسخه vSphere 6.0 می باشد. این قابلیت بعنوان مکانیزمی جدید برای شناسایی مشکلات مربوط به عدم دسترسی به هاستها در سطح HA معرفی شده است تا نقاط ضعف HA را پوشش دهد.  این… Continue reading

ایجاد FT در سطح استوریج با StarWind

یکی از سناریوهای جالب در مورد راه اندازی HA درسطح SAN رو می تونید با شبیه ساز starwind اجرا کنید. درباره انواع دستگاه های ذخیره سازی قبلا نوشته ایم ولی در این پست می توانید از محصول starwind که بر اساس پروتکل iSCSI پیکربندی می شود استفاده کنید. این محصول… Continue reading