آشنایی با Container و مزایای آن

بنا به تغییراتی در طراحی زیرساخت یک پروژه، مجبور به بررسی container ها و پیش نیازهای فنی برای ادغام یک سرویس container-based در محیط مجازی شدم. به هر حال موضوع جالبی بود و تاکنون container را صرفا یک راه حل مبتنی بر لینوکس میدانستم اما پس از بررسی شرایط پروژه… Continue reading

نصب و راه اندازی SAN مجازی با openfiler

در این مقاله بصورت گام به گام نحوه نصب و پیکربندی openfiler جهت ساخت یک SAN مجازی توضیح داده شده است . http://www.vmwarehub.com/Openfiler%20Configuration.pdf [Translate]

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۱۵)

Your company has an Active Directory Domain Services (AD DS) domain. You virtualize applications by using Microsoft Application Virtualization (App-V). You are creating an application virtualization package. You need to allow Microsoft Update to run during monitoring. Which should you use? جواب صحیح : [Translate]

بررسی نکات کلیدی آزمونهای مجازی سازی مایکروسافت (۷)

You are configuring a Windows Server 2008R2 Hyper-V failover cluster. You configure five iSCSI logical unit numbers (LUNs) on shared storage, and you present them to the first server. Each LUN appears twice in the Disk Management console . You need to ensure that each LUN appears only once in… Continue reading