سرویس های شبکه

سایت انلاین محاسبه TCP/IP Subnetting با پشتیبانی از IPv6

Posted on

برای دوستانی که در بحث Subnetting و suppernetting نیاز به تمرین و برآورد محاسبات IP ها هستند استفاده از نرم افزارها و ماشین حساب های تخصصی بسیار سودمند خواهد بود . از این رو امروز یک سایت خوب که بصورت انلاین به محاسبه آدرسهای TCP/IP و انجام subnetting و … می پردازد رو معرفی میکنم یک قابلیت خوب این سایت پشتیبانی از آدرس های IP v6 نیز می باشد http://www.petenetlive.com/KB/Article/0000224.htm [Translate]