مجازی سازی و Cloud

اجرای زیرساختهای مجازی VMware در محیط ابری Azure

با توجه به گسترش روزافزون زیرساختهای ابری، بسیاری از سازمانها و شرکتها تمایل به انتقال زیرساخت های فعلی خود به محیطهای ابری را دارند. از این رو، موضوع انتقال زیرساخت های On-premise سازمان ها و شرکتها به محیط های ابری نیز دارای ملاحظات و چالش هایی خواهد بود. به تازگی، تیم Microsoft Azure از یک راهکار جدید خبر داد که امکان اجرای تکنولوژی ها و سرویس های مبتنی بر VMware را در محیط Azure فراهم می نماید. راهکار VMware solution on Azure که بواسطه CloudSimple انجام می شود، یک سرویس کامل مدیریت شده است که قابلیت اجرای پلتفرم های مختلف VMware از قبیل راه حل های vSphere, vCenter, vSAN, NSX-T و ابزارهای متقابل آنها را در محیط آژور ارائه و پشتیبانی می نماید. فارغ از زیرساخت هایپروایزور Bare metal Azure می توانید محیط VMware خود را به ابر آژور منتقل و به اجرا درآورید. این راهکار توسط تیم مایکروسافت ارائه و توسط شرکت VMware نیز بررسی و تایید شده است و می توان از آن به عنوان یک بازی دو سر سود نام برد!

دیگر خیلی نگران انتقال محیط on-premise وی ام ویری خود نباشید. بسادگی حجم کاری VMware خود را با محیط آژور یکپارچه سازی کنید و از ابزارهای مدیریتی یکسان استفاده کنید. 

ویژگی ها و قابلیت ها:

 • On-demand self-service provisioning of VMware cloud environments. Ability to add and remove capacity on demand
 • VMware platform deployment, upgrade, management plane backup, health/capacity monitoring, alerting, troubleshooting, and remediation.
 • Underlay networking services required to enable VMware, including L2/L3 services and firewall rule management.
 • Edge-type networking services, including VPN, Public IP, and Internet Gateways. These edge services run on Azure and carry the corresponding security and DDoS protection of Azure.
 • Capacity reservation to lower costs.
 • High-speed, low-latency connectivity to Azure and on-premises.
 • Solution architectures for customers to consume Azure services in an integrated fashion, take advantage of this unique “VMware cloud in a public cloud” architecture. These Azure services include Azure AD, storage,
 • application gateways, and others.
 • Infrastructure is fully dedicated to you and is physically isolated from infrastructure of other customers.
 • Management features such activity management, usage, billing/metering, and user management.
 • ۲۴×۷ customer support.

(Source Microsoft Docs)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *