تکنولوژی های EMCمجازی سازی و Cloud

آشنایی اولیه با EMC Recoverpoint

EMC Recoverpoint حفاظت متوالی و پیوسته از داده های SAN های اجرا شده بر روی RPA اختصاصی را فراهم می کند. این RPA اختصاصی اجازه محافظت از داده ها در سطح سایت های محلی و راه دور را ارائه می نماید. recoverpoint امکان تکثیر اطلاعات دوطرفه را داشته و شما را قادر به بازیابی داده ها به هر زمانی که تکثیر داده ها رخ داده است ممکن می سازد. حال این بازیابی می تواند در یک سایت محلی انجام شود که به آن CDP و یا در سایت های راه دور دیگری انجام گردد که به آن CRR می گویند. حالت ترکیبی دیگری نیز وجود دارد که به آن محلی/راه دور یا CLR می گویند.

انتقال داده ها در داخل همان سایت بر اساس ارتباطات FC انجام می شود در حالیکه هر انتقال بین سایتی می تواند مبتنی بر IP یا FC انجام شود که یک ارتباط WAN درنظر گرفته می شود.تکثیر اطلاعات همزمان synchronous هنگامی که سایت های راه دور از طریق FC متصل شده اند پشتیبانی می گردد که نتیجتا می تواند RPO با مقدار صفر را بدنبال داشته باشد، یک کپی غیرهمزمان Asynchronous محافظت crash-consistent را ارائه کرده و امکان بازیابی به یک نقطه مشخص در هر زمانی را فراهم می کند.

یک مثال از راهکار Continuous Data Protection (CDP)  محلی:

recoverpint0001-1

از روی تصویر بالا، شما می توانید ببینید که یک splitter یک کپی را به production lun و کپی دیگر را به RPA ارسال می کند. RPA نیز داده را در والیوم ژورنال می نویسد که اینکار همراه با نوشتن time stamp و متادیتا بوک مارک شده انجام می شود. داده سپس بر اساس ترتیب ثابت نوشتن به المثنی محلی یا همان local replica توزیع می شود. این بدین معناست که اگر CG ها شامل لانهای متعددی باشند، همه داده های که در حال نوشتن هستند بر اساس wrtie-order شان نوشته می شوند. 

در شکل زیر نمونه ای از راهکار Continuous Remote Replication (CRR) را مشاهده می کنید.

recoverpint0001-11
اگر ما ترتیب IO در راهکار CRR را مورد بررسی و امتحان قرار دهیم، می توانیم مجددا ببینیم که IO داده ها را به دو نیم جدا کرده و یکی کپی را به Production LUN و دیگری را به RPA می فرستد.

Asynchronous: در روش تکثیر غیرهمزان، نوشتن IO از هاست به RPA ارسال شده است. RPA به محض آنکه داده ها به حافظه می رسند آنها را تایید می کند.

Synchronous: در حالت sync، هیچ داده ای توسط RPA تایید نمی شوند تا زمانیکه آنها به حافظه RPA مقصد روی DR برسند.این مدل می تواند روی FC یا IP با نیازمندی هایی که هنگام بکارگرفتن FC نیاز است اجرا شود.

Gen5 Hardware

Appliance ریکاوری پوینت یک سرور سخت افزاری ۱u است که شامل مشخصات زیر می باشد

• ۲ x Quad Core Sandy Bridge Processors
• Two 300GB 10K RPM 2.5” SAS Drives in RAID1 configuration
• ۶ x 1GE ports (RJ-45) WAN, LAN & Remote management + 3 ports are unused
• ۱۶ Gig DDR3 Memory
• PCIe slot 1: Quad Port 8GB FC QLogic 2564 Card (PCIe slot 2 is empty)

توجه: کلاستر ریکاوری پوینت باید حداقل دارای دو RPA و حداکثر ۸ RPA باشد. اندازه کلاستر باید در هر سایتی که راه اندازی می شود یکسان باشد. یک محیط ریکاوری پوینت می تواند حداکثر ۵ کلاستر درسطح محلی یا راه دور داشته باشد.