مجازی سازی و Cloud

پیکربندی سوییچ های مجازی در ESXi

در بسیاری از مواقع پیش می آید که دسترسی گرافیکی به کنسول ESXi از بین رفته و یا امکان وصل شدن به هاست ESXi از طریق vSphere Client را از دست داده اید. در چنین مواقعی شاید نیاز مبرم به آن داشته باشید تا بتوانید تنظیمات شبکه ای و یا سوییچ های مجازی خود در ESXi را مجددا تنظیم و پیکربندی نمایید. البته گاهی نیز برای مدیریت چندین هاست ESXi می توانید از اسکریپت و فرامین خط فرمان جهت پیکربندی های سریع استفاده کنید.

در این پست قصد دارم شما را با نحوه مدیریت سوییچ های مجازی از طریق خط فرمان CLI آشنا نمایم. برای اینکار لازم است ابتدا با استفاده از برنامه Putty به خط فرمان ESXi متصل شوید (برای اینکار لازم است تا پیکربندی لازم روی ESXi انجام شده باشد و پورت ۲۲ به این منظور باز شده باشد)  

پس از اتصال به کنسول esxi میتوانید با فرامین زیر پیکربندی سوییچ های مجازی را انجام دهید:

برای مشاهده تمام سوییچ های مجازی استاندارد 

# esxcfg-vswitch -l

یا از دستور زیر نیز می توانید استفاده نمایید

# esxcli network vswitch standard list 

اضافه کردن یک سوییچ مجازی استاندارد

# esxcfg-vswitch -a vSwitch1

# esxcli network vswitch standard add -v vSwitch1

اضافه کردن یک پورت به سوییچ مجازی 

esxcfg-vswitch –L <primary NIC> <vswitch name>

مثال

# esxcfg-vswitch -L vmnic1 vSwitch1

اضافه کردن پورت اپ لینک

# esxcli network vswitch standard uplink add -u vmnic1 -v vSwitch1

ایجاد پورت گروپ روی سوییچ مجازی

esxcfg-vswitch –A <Port Group Name> <vSwitch name>

برای اختصاص دادن یک vlan به یک پورت گروپ

esxcfg-vswitch <vSwitch name> –v <VLAN ID> -p <Port groupname>”

از دستور زیر برای ساخت و ایجاد یک پورت گروپ بر روی ESXi می توان استفاده کرد

# esxcfg-vswitch -A VM_Traffic_on_VLAN120 vSwitch1

# esxcfg-vswitch vSwitch1 -v 120 -p “VM_Traffic_on_VLAN120”

# esxcfg-vswitch -A VM_Traffic_on_VLAN100 vSwitch1

# esxcfg-vswitch vSwitch1 -v 100 -p “VM_Traffic_on_VLAN100”

بررسی وجود یک سوییچ مجازی 

# esxcfg-vswitch -c vSwitch1

بررسی وجود یک پورت گروپ 

# esxcfg-vswitch -C VM_Traffic_on_VLAN100

اضافه کردن پورت گروپ مخصوص vMotion 

# esxcfg-vswitch -A “vMotionNetwork” vSwitch1

# esxcfg-vmknic -a -i 19.86.100.199 -n 255.255.255.0 -m 9000 “vMotionNetwork”

# vim-cmd hostsvc/vmotion/vnic_set vmk1

و مشاهده پیکربندی پورت گروپ vMotion

# esxcfg-vmknic -l

تغییر اندازه MTU بر روی سوییچ های مجازی از ۱۵۰۰ به ۹۰۰۰

# esxcfg-vswitch -m 9000 vSwitch1

یا 

# esxcli network vswitch standard set –mtu=9000 –vswitch-name=vSwitch1

حذف پورت گروپ از روی سوییچ مجازی استاندارد

# esxcfg-vswitch -D VM_Traffic_on_VLAN100 vSwitch1

دیدن تنظیمات پالیسی یک سوییچ مجازی

# esxcli network vswitch standard policy security get -v vSwitch1

تغییر تنظیمات پالیسی یک سوییچ مجازی 

# esxcli network vswitch standard policy security set –allow-mac-change=false -v vSwitch1

امیدوارم دستورات فوق بصورت کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و مشکل شما در خطایابی های شبکه ای مجازی یاری نماید